Legislatíva SR

Aktuálny zákon o verejnom obstarávaní:
http://www.obstaraj.sk/legislativa/legislativa-sr/416-zakon-o-verejnom-obstaravani-uinnos-od-172013--3062013.html

http://www.obstaraj.sk/legislativa.html

Legislatíva SR vo verejnom obstarávaní
http://www.uvo.gov.sk/legislativa

Legislatíva EÚ vo verejnom obstarávaní
http://www.uvo.gov.sk/legislativa-eu

Rozhodnutia ÚVO o námietkach
http://www.uvo.gov.sk/informovanie-o-namietkach

Metodické usmernenia ÚVO
http://www.uvo.gov.sk/metodicke-usmernenia

Všeobecné metodické usmernenia ÚVO
http://www.uvo.gov.sk/vseobecne-metodicke-usmerneniaCool Web